Máy bay có thể bị sét đánh không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

bị sét đánh nhưng lại truyền xuống đất bạn nhé, trừ th đánh vào động cơ :))
Trả lời
bị sét đánh nhưng lại truyền xuống đất bạn nhé, trừ th đánh vào động cơ :))