Môn Tâm lý học có nên là môn bắt buộc cho không chỉ ngành sư phạm không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có. Vì không chỉ trong sư phạm, giáo dục, môn Tâm lý học còn có thể đem ra áp dụng trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, đặc biệt trong những ngành học như biên phiên dịch kinh tế học. Đây thực sự là môn học rất hữu ích và cần thiết.
Trả lời
Có. Vì không chỉ trong sư phạm, giáo dục, môn Tâm lý học còn có thể đem ra áp dụng trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, đặc biệt trong những ngành học như biên phiên dịch kinh tế học. Đây thực sự là môn học rất hữu ích và cần thiết.