Một trong những triệu chứng của liệt dây thần kinh giữa là:

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Động tác đối ngón cái với các ngón khác không được
Trả lời
Động tác đối ngón cái với các ngón khác không được