Một việc làm, hành động mạo hiểm mà bạn biết?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

mạo hiểm

,

việc làm

,

hành động

,

phong cách sống

leo trên nhà cao tầng như người nhệ,nhảy nhót để thực hiện quay video. Nhìn mà dởn gai ốc, xem thôi đã thấy mạo hiểm rồi.

Trả lời

leo trên nhà cao tầng như người nhệ,nhảy nhót để thực hiện quay video. Nhìn mà dởn gai ốc, xem thôi đã thấy mạo hiểm rồi.

“Tôi không sợ giông bão vì tôi đang học cách lái con thuyền đời.” –

bị cảm trong mùa này:)))

thử thách ở vũ hán 24 giờ mà ko bị corona

Trốn cách ly. :D