Muốn học thật giỏi nn anh phải làm những gì ???

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Học nhiều từ vựng

Cấu trúc ngữ pháp và đặc biệt là chăm chỉ

Trả lời

Học nhiều từ vựng

Cấu trúc ngữ pháp và đặc biệt là chăm chỉ

Phải học giỏi Tiếng Anh 😂 Điều này như bắt buộc rồi

Tố chất Ngôn Ngữ Anh:

-Năng động, thích khám phá, tư duy hướng ngoại

- Kiến thức rộng về văn hoá, xã hội. Điều này tạo chút kinh nghiệm để viết mấy bài luận nhỉ (vì mình có người bạn thi IELTS có nhắc đến bài luận liên quan đến nhiều vấn đề văn hoá, xã hội...)

- Khả năng diễn đạt, trí nhớ ,yêu thích Tiếng Anh

Nguồn: Sưu tầm

#Friendlyme