Đã bao giờ, các bạn có cảm giác bị phân biệt đối xử với anh em trai chưa?(hỏi các bạn nữ)?

  1. Tâm lý học

Điểm học kỳ của em trai mk kém thì bố mẹ mình nhẹ nhàng khuyên bảo, an ủi. Thế mà mk ko đc học sinh giỏi thì bị chửi sml luôn. 😑😑😑😑😑
Từ khóa: 

tâm lý học

Một câu chuyện buồn 😔

Nhưng tư tưởng con cả phải học giỏi là chuyện xưa nay mà 😂 Bạn cũng đừng buồn,hãy suy nghĩ ba mẹ muốn ''khích''cho bạn học tốt lên. Đừng giới hạn bản thân, cố gắng năm học sau. Rồi sau này khi cầm trên tay giấy báo đại học thì bạn sẽ tự hào , tất cả danh hiệu ở cấp dưới đều chỉ là nhỏ bé thôi. Tôi tin bạn làm được !

Suy nghĩ tích cực, lạc quan lên nhé !

#Friendlyme

Trả lời

Một câu chuyện buồn 😔

Nhưng tư tưởng con cả phải học giỏi là chuyện xưa nay mà 😂 Bạn cũng đừng buồn,hãy suy nghĩ ba mẹ muốn ''khích''cho bạn học tốt lên. Đừng giới hạn bản thân, cố gắng năm học sau. Rồi sau này khi cầm trên tay giấy báo đại học thì bạn sẽ tự hào , tất cả danh hiệu ở cấp dưới đều chỉ là nhỏ bé thôi. Tôi tin bạn làm được !

Suy nghĩ tích cực, lạc quan lên nhé !

#Friendlyme

Mình nghĩ bạn không nên buồn vì những chuyện đó. Việc bố mẹ bạn muốn bạn học giỏi nó cũng là muốn tốt cho bạn sau này thôi. Thay vì suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực thì mình nghĩ bạn nên nhìn nhận nó theo hướng tích cực.

Mình tin bạn sẽ vượt qua được tất cả thôi. 💪💪