Nêu đặc điểm thi pháp của thể loại truyện cổ tích

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

a) Về nhân vật: Nhân vật chính trong truyện cổ tích thần kì được phân loại theo nguồn gốc xuất thân: Loại có nguồn gốc xuất thân thần kì (được trời phú cho sức mạnh từ lúc ra đời), loại có nguồn gốc xuất thân tầm thường (thường là nông dân, người nghèo khổ) chỉ bộc lộ tài trí phi thường, hoặc được nhân vật trợ thủ thần kì ban cho sức mạnh khi gặp khó khăn thử thách khác thường. b) Xung đột trong truyện cổ tích: Xung đột xã hội và xung đột giữa con người với những trở lực của thiên nhiên. Trong đó xung đột xã hội là đề tài chính trong truyện cổ tích. Đề tài về sự xung đột của con người với những trở lực của thiên nhiên có thể coi là sự tiếp nối hợp quy luật đề tài về sự đấu tranh của con người nhằm tìm hiểu và chế ngự những sức mạnh của tự nhiên
Trả lời
a) Về nhân vật: Nhân vật chính trong truyện cổ tích thần kì được phân loại theo nguồn gốc xuất thân: Loại có nguồn gốc xuất thân thần kì (được trời phú cho sức mạnh từ lúc ra đời), loại có nguồn gốc xuất thân tầm thường (thường là nông dân, người nghèo khổ) chỉ bộc lộ tài trí phi thường, hoặc được nhân vật trợ thủ thần kì ban cho sức mạnh khi gặp khó khăn thử thách khác thường. b) Xung đột trong truyện cổ tích: Xung đột xã hội và xung đột giữa con người với những trở lực của thiên nhiên. Trong đó xung đột xã hội là đề tài chính trong truyện cổ tích. Đề tài về sự xung đột của con người với những trở lực của thiên nhiên có thể coi là sự tiếp nối hợp quy luật đề tài về sự đấu tranh của con người nhằm tìm hiểu và chế ngự những sức mạnh của tự nhiên