Ngành Hán Nôm học gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành Hán Nôm học Chữ Hán, chữ Nôm, văn bản chữ Hán (Trung Quốc, Việt Nam) và chữ Nôm, các tri thức về Nho – Phật – Đạo, các tri thức về văn hoá truyền thống, tiếng Trung Quốc hiện đại…
Trả lời
Ngành Hán Nôm học Chữ Hán, chữ Nôm, văn bản chữ Hán (Trung Quốc, Việt Nam) và chữ Nôm, các tri thức về Nho – Phật – Đạo, các tri thức về văn hoá truyền thống, tiếng Trung Quốc hiện đại…