Nghe nói tháng 10 năm nay có nhật thực toàn phần ở Việt Nam. Ở Hà Nội có nhìn thấy được không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mặt trăng quay quanh trái đất. Trái đất cùng với mặt trăng lại quay quanh mặt trời. Khi mặt trăng chuyển dịch đến vị trí chính giữa trái đất và mặt trời. Tùy theo vị trí của quỹ đạo mà có lúc quan sát từ trái đất thấy mặt trăng chỉ che phần trung tâm của mặt trời (gọi là nhật thực hình khuyên) nhưng cũng có lúc thấy mặt trăng che lấp hoàn toàn mặt trời (gọi là nhật thực toàn phần). Ngày 24-10-1995 trên một dải đất rộng chừng 78km chạy dài từ Phan Thiết tới Lộc Ninh sẽ có nhật thực toàn phần (mặt trời bị che lấp 100%). Tại Hà Nội và ở quê các bạn sẽ thấy mặt trời bị che lấp 78%. Mặt trăng bắt đầu lấn vào mặt trời (nhìn thấy thế) từ 9 giờ 38 phút và ra khỏi mặt trời lúc 12 giờ 55 phút. Đây là một cơ hội cực kỳ hiếm hoi, sẽ không có ai trong chúng ta gặp lại lần khác vì ở một nước thường phải 360 năm sau mới thấy lại nhật thực toàn phần.
Trả lời
Mặt trăng quay quanh trái đất. Trái đất cùng với mặt trăng lại quay quanh mặt trời. Khi mặt trăng chuyển dịch đến vị trí chính giữa trái đất và mặt trời. Tùy theo vị trí của quỹ đạo mà có lúc quan sát từ trái đất thấy mặt trăng chỉ che phần trung tâm của mặt trời (gọi là nhật thực hình khuyên) nhưng cũng có lúc thấy mặt trăng che lấp hoàn toàn mặt trời (gọi là nhật thực toàn phần). Ngày 24-10-1995 trên một dải đất rộng chừng 78km chạy dài từ Phan Thiết tới Lộc Ninh sẽ có nhật thực toàn phần (mặt trời bị che lấp 100%). Tại Hà Nội và ở quê các bạn sẽ thấy mặt trời bị che lấp 78%. Mặt trăng bắt đầu lấn vào mặt trời (nhìn thấy thế) từ 9 giờ 38 phút và ra khỏi mặt trời lúc 12 giờ 55 phút. Đây là một cơ hội cực kỳ hiếm hoi, sẽ không có ai trong chúng ta gặp lại lần khác vì ở một nước thường phải 360 năm sau mới thấy lại nhật thực toàn phần.