Nguyên nhân hình thành thể loại truyền kỳ ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

- Sự phát triển về mọi mặt ở nhà Đường kéo theo sự hưng thịnh của một số thành thị lớn . Để thích ứng với thời đại thì hình thức “ thuyết thoại ” ra đời. - Chế độ làm Sử học thời Đường - Sự phát triển của Phật giáo và Đạo giáo - Sự loạn lạc thời Đường : Nhà Nho cần có phương diện để biểu hiện nỗi lòng của mình - Giải phóng nữ tính : Võ Tắc Thiên – xã hội cởi mở tạo những câu chuyện tình cảm cởi mở.
Trả lời
- Sự phát triển về mọi mặt ở nhà Đường kéo theo sự hưng thịnh của một số thành thị lớn . Để thích ứng với thời đại thì hình thức “ thuyết thoại ” ra đời. - Chế độ làm Sử học thời Đường - Sự phát triển của Phật giáo và Đạo giáo - Sự loạn lạc thời Đường : Nhà Nho cần có phương diện để biểu hiện nỗi lòng của mình - Giải phóng nữ tính : Võ Tắc Thiên – xã hội cởi mở tạo những câu chuyện tình cảm cởi mở.