Nguyên tố hóa học nào tồn tại trong cơ thể người?

  1. Kiến thức chung

Có những chất hóa học nào tồn tại trong cơ thể người? Đó là những chất nào?

Từ khóa: 

chất hóa học

,

nguyên tố hóa học

,

cơ thể

,

kiến thức chung

Cơ thể ng đc cấu tạo từ kha khá nguyên tố hóa học.

Nhiều nhất là "chồn" CHON - Cacbon, Hidro, Oxy, Ni-tơ. Ít hơn là canxi, phốt-pho. 6 nguyên tố này chiếm gần 99% khối lượng cơ thể.

201_Elements_of_the_Human_Body-01

Còn lại khoảng hơn 1% là khá nhiều nguyên tố vi lượng và ko vi lượng khác như: kali, lưu huỳnh, natri, clo, magie, sắt, kẽm,... Được liệt kê ở cột bên phải hình dưới.

Two_pie_graphs_about_the_composition_of_the_human_body
Trả lời

Cơ thể ng đc cấu tạo từ kha khá nguyên tố hóa học.

Nhiều nhất là "chồn" CHON - Cacbon, Hidro, Oxy, Ni-tơ. Ít hơn là canxi, phốt-pho. 6 nguyên tố này chiếm gần 99% khối lượng cơ thể.

201_Elements_of_the_Human_Body-01

Còn lại khoảng hơn 1% là khá nhiều nguyên tố vi lượng và ko vi lượng khác như: kali, lưu huỳnh, natri, clo, magie, sắt, kẽm,... Được liệt kê ở cột bên phải hình dưới.

Two_pie_graphs_about_the_composition_of_the_human_body