Nhà thơ Mai Văn Phấn viết "Mail cho em", bạn có hiểu?

  1. Văn hóa

"HAI GIỌT SỐNG GẶP NHAU VÔ ĐỊNH EM KHỎA ANH LÊN TỪNG ĐỢT SÓNG CHÌM DẦN VÀO DA MỊN TÓC TƠ TRUYỀN BẰNG MÃ RIÊNG ĐƯỜNG CONG THƠM THOẢNG BÍ ẨN TẦN SỐ RUNG MỞ VÒM THANH ĐỚI ÂM TRỢ DƯƠNG PHÙ HÀM RĂNG ĐỦ SỐ MẶC CHO KIỀN KHÔN BIẾN ĐỔI ANH THƠM THÀNH HẠT SEN GIÃ BIỆT BÙN NÂU MÔI EM NGẬM NGÔI SAO HƯ VÔ CHIẾU MỆNH MÀ ANH CHẲNG BIẾT CHẠY QUANH TUỔI THƠ CHÂN ĐẤT LẤM LÁP ÁNH SÁNG CHÓI CHANG MÊ MẢI TÌM NGÔI SAO NẰM TRONG ĐÁY NƯỚC BÌNH ĐÊM KHI ĐÔI MÔI TA GẶP NHAU BỖNG GIỌT NÀY THẤY GIỌT KIA LÀ MẸ TRÊN VẦNG TRÁN LONG LANH HIỆN RA VÔ SỐ NHÃN CẦU HỘI TỤ MỘT QUANG NĂNG MÁU ỨA ƯỚC TÍNH NHỮNG ĐƯỜNG CHÂN TRỜI ĐỂ TRÔI QUA THẾ KỶ CHÚNG KHÚC XẠ TRONG TA NHIỀU KHOẢNG CÁCH KHÁC THƯỜNG CHẠY VỘI VÃ TỪ NHỤY HOA ĐẾN CHÂN ONG VỪA RÚT GỌN KHÔNG GIAN RỜI TỔ XIN NGỌN KHÓI NHU NHƯỢC CẢ TIN ĐỪNG RỜI NGỌN LỬA MÀ THỜ PHỤNG NHỮNG ĐÁM MÂY PHÙ PHIẾM LẠC LOÀI ĐÃ CHẬM HƠN NHỮNG LƯNG ĐỒI QUÈ CỤT TAY CÀNH CHÂN RỄ XÓI LỞ NGÃ GỤC DƯỚI CHÂN CƠN LŨ NGÔNG CUỒNG NHỮNG ĐÁM RƯỚC RÃ MỀM CƠN KHÁT QUẰN QUẠI VÀ BẮT ĐẦU MÊ SẢNG TRONG XOAY VẦN MỘNG MỊ MÌNH LẠI NGỌT LÀNH VÀ ĐƯỢC TẮM MÁT LÙA TỪNG HẠT LI TI VÀO CAO HOANG PHỦ TẠNG RỒI BỐC HƠI TRONG TẤM CHĂN MỀM ẤM ÁP BAN MAI ĐỌNG TRÊN MẶT BÊ TÔNG CHẤT DẺO ANH CỐ VỌNG VÀO HỔN HỂN THIÊN NHIÊN NGÔI NHÀ KHỔNG LỒ VÔ CẢM CHẶN ĐƯỜNG BAY NHỮNG CÁNH CHUỒN CHUỒN BÊN CÁNH DIỀU ĐỘT TỬ TRÊN MẠNG DÂY CAO THẾ NHỮNG CHÂN TRỜI CUỒNG CHÂN BỊ THƯƠNG LÊ ĐẾN KÊU CẦU GẶP CÁNH CHIM HOANG GIÓ VỘI VÃ NỐI VÀO LÁ PHỔI ĐÃ XẸP GIỜ LẠI PHỒNG LÊN PHẢI LỢP NHANH MÁI LỀU CHE KỶ NIỆM RÃ RỜI CHÚNG LANG BẠT VỀ TƯƠNG LAI VÀ HỐT HOẢNG GẶP LẠI ANH TƯỞNG ĐƯỢC SINH RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIEN NHÂN BẢN ANH THẤY MÌNH LẠC CUỐI CON ĐƯỜNG RA NGOÀI BẢN NGÃ GIỌNG NÓI VỠ TAN HAY TIẾNG THÉT VÔ THANH CỌC NHỌN LÚT SÂU VÀO HUYẾT QUẢN MÁI LỀU CHE CƠN MƯA A-XÍT LÀ NHỮNG DANH TỪ GIỐNG CÁI TRUYỀN TINH ANH TỪ HOA THẬT SANG CHO HOA NHỰA TIẾNG CHIM RỪNG KHAI MỞ KHẨU HÌNH CHO BĂNG GHI ÂM LÀM MỌNG THÊM NHỮNG GIỌT SƯƠNG MAI MÂY HOÀNG HÔN DÌU CÁNH CHIM VỀ MÀN HÌNH KHÔNG GIAN BA CHIỀU ẢO ẢNH NHỮNG BÀO THAI NHÂN TÍNH NHÂN SINH KHAI NHỤY TỤ HÌNH HÀI CẠNH NÉT CONG ĐOẠN THẲNG CHƯA THÀNH CON ĐƯỜNG ĐÃ GẶP BÀN CHÂN TA GỌI NHAU ĐỂ MÁU HỒNG THÔNG VỀ TỪNG KINH MẠCH XUÔI CHIỀU TRONG THỜI GIAN LỘN NGƯỢC CẦU NGUYỆN BAN MAI CHO TÌNH YÊU THUẦN PHỤC ĐƯỢC VẬT CHẤT LẪN PHẢN VẬT CHẤT THEO MÃ SỐ ĐÃ CHỌN CẢ DIỆP LỤC MÁU HỒNG CÙNG LINH CẢM ĐANG LIÊN HỒI TRUYỀN TỚI NƠI EM"

(Trích Trường ca "Người cùng thời", Nhà xuất bản Hải Phòng, 1999)

người cùng thời

Ảnh: maivanphan.vn

Nói thật với mọi người là đọc bức mail này xong, mình tá hỏa. Vì không hiểu gì cả. :D Có bạn nào thử đặt dấu chấm, phẩy,... để dễ bề hiểu hơn không nè? :D

Từ khóa: 

văn học việt nam

,

mai văn phấn

,

trường ca người cùng thời

,

văn hóa

Sau một hồi "vật vã" thì mình đã cho ra đời "bài thơ" này. Từ bức "mail cho em" ở trên. Đọc lên cũng có vẻ hiểu được chút chút dù không biết là chút gì :D

HAI GIỌT SỐNG GẶP NHAU VÔ ĐỊNH

EM KHỎA ANH LÊN TỪNG ĐỢT SÓNG

CHÌM DẦN VÀO DA MỊN TÓC TƠ

TRUYỀN BẰNG MÃ RIÊNG 

ĐƯỜNG CONG THƠM THOẢNG 

BÍ ẨN TẦN SỐ RUNG MỞ

VÒM THANH ĐỚI ÂM TRỢ DƯƠNG PHÙ

HÀM RĂNG ĐỦ SỐ

MẶC CHO KIỀN KHÔN BIẾN ĐỔI ANH THƠM THÀNH HẠT SEN

GIÃ BIỆT BÙN NÂU 

MÔI EM NGẬM NGÔI SAO 

HƯ VÔ CHIẾU MỆNH

MÀ ANH CHẲNG BIẾT 

CHẠY QUANH TUỔI THƠ CHÂN ĐẤT 

LẤM LÁP ÁNH SÁNG CHÓI CHANG

MÊ MẢI TÌM NGÔI SAO 

NẰM TRONG ĐÁY NƯỚC BÌNH

ĐÊM, KHI ĐÔI MÔI TA GẶP NHAU 

BỖNG GIỌT NÀY THẤY GIỌT KIA LÀ MẸ 

TRÊN VẦNG TRÁN LONG LANH

HIỆN RA VÔ SỐ NHÃN CẦU HỘI TỤ

MỘT QUANG NĂNG MÁU ỨA 

ƯỚC TÍNH NHỮNG ĐƯỜNG CHÂN TRỜI 

ĐỂ TRÔI QUA THẾ KỶ 

CHÚNG KHÚC XẠ TRONG TA

NHIỀU KHOẢNG CÁCH KHÁC THƯỜNG 

CHẠY VỘI VÃ TỪ NHỤY HOA ĐẾN CHÂN ONG 

VỪA RÚT GỌN KHÔNG GIAN RỜI TỔ 

XIN NGỌN KHÓI NHU NHƯỢC CẢ TIN 

ĐỪNG RỜI NGỌN LỬA 

MÀ THỜ PHỤNG NHỮNG ĐÁM MÂY PHÙ PHIẾM LẠC LOÀI

ĐÃ CHẬM HƠN NHỮNG LƯNG ĐỒI

QUÈ CỤT TAY CÀNH CHÂN RỄ 

XÓI LỞ NGÃ GỤC 

DƯỚI CHÂN CƠN LŨ NGÔNG CUỒNG 

NHỮNG ĐÁM RƯỚC RÃ MỀM CƠN KHÁT 

QUẰN QUẠI VÀ BẮT ĐẦU MÊ SẢNG

TRONG XOAY VẦN MỘNG MỊ 

MÌNH LẠI NGỌT LÀNH 

VÀ ĐƯỢC TẮM MÁT 

LÙA TỪNG HẠT LI TI VÀO CAO HOANG PHỦ TẠNG 

RỒI BỐC HƠI TRONG TẤM CHĂN MỀM 

ẤM ÁP BAN MAI ĐỌNG TRÊN MẶT

BÊ TÔNG CHẤT DẺO 

ANH CỐ VỌNG VÀO HỔN HỂN THIÊN NHIÊN 

NGÔI NHÀ KHỔNG LỒ VÔ CẢM

CHẶN ĐƯỜNG BAY NHỮNG CÁNH CHUỒN CHUỒN 

BÊN CÁNH DIỀU ĐỘT TỬ TRÊN MẠNG DÂY CAO THẾ

NHỮNG CHÂN TRỜI CUỒNG CHÂN 

BỊ THƯƠNG LÊ ĐẾN KÊU CẦU 

GẶP CÁNH CHIM HOANG GIÓ 

VỘI VÃ NỐI VÀO LÁ PHỔI 

ĐÃ XẸP GIỜ LẠI PHỒNG LÊN 

PHẢI LỢP NHANH MÁI LỀU CHE KỶ NIỆM RÃ RỜI 

CHÚNG LANG BẠT VỀ TƯƠNG LAI

VÀ HỐT HOẢNG GẶP LẠI 

ANH TƯỞNG ĐƯỢC SINH RA

BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIEN NHÂN BẢN 

ANH THẤY MÌNH LẠC CUỐI CON ĐƯỜNG 

RA NGOÀI BẢN NGà

GIỌNG NÓI VỠ TAN HAY TIẾNG THÉT VÔ THANH 

CỌC NHỌN LÚT SÂU VÀO HUYẾT QUẢN 

MÁI LỀU CHE CƠN MƯA A-XÍT 

LÀ NHỮNG DANH TỪ GIỐNG CÁI

TRUYỀN TINH ANH TỪ HOA THẬT SANG CHO HOA NHỰA 

TIẾNG CHIM RỪNG KHAI MỞ KHẨU HÌNH 

CHO BĂNG GHI ÂM 

LÀM MỌNG THÊM NHỮNG GIỌT SƯƠNG MAI 

MÂY HOÀNG HÔN DÌU CÁNH CHIM VỀ 

MÀN HÌNH KHÔNG GIAN BA CHIỀU ẢO ẢNH 

NHỮNG BÀO THAI NHÂN TÍNH NHÂN SINH 

KHAI NHỤY TỤ HÌNH HÀI 

CẠNH NÉT CONG ĐOẠN THẲNG

CHƯA THÀNH CON ĐƯỜNG ĐÃ GẶP BÀN CHÂN 

TA GỌI NHAU ĐỂ MÁU HỒNG THÔNG VỀ TỪNG KINH MẠCH

XUÔI CHIỀU TRONG THỜI GIAN LỘN NGƯỢC 

CẦU NGUYỆN BAN MAI CHO TÌNH YÊU 

THUẦN PHỤC ĐƯỢC VẬT CHẤT LẪN PHẢN VẬT CHẤT 

THEO MÃ SỐ ĐÃ CHỌN 

CẢ DIỆP LỤC MÁU HỒNG 

CÙNG LINH CẢM ĐANG LIÊN HỒI TRUYỀN TỚI

NƠI EM...

Trả lời

Sau một hồi "vật vã" thì mình đã cho ra đời "bài thơ" này. Từ bức "mail cho em" ở trên. Đọc lên cũng có vẻ hiểu được chút chút dù không biết là chút gì :D

HAI GIỌT SỐNG GẶP NHAU VÔ ĐỊNH

EM KHỎA ANH LÊN TỪNG ĐỢT SÓNG

CHÌM DẦN VÀO DA MỊN TÓC TƠ

TRUYỀN BẰNG MÃ RIÊNG 

ĐƯỜNG CONG THƠM THOẢNG 

BÍ ẨN TẦN SỐ RUNG MỞ

VÒM THANH ĐỚI ÂM TRỢ DƯƠNG PHÙ

HÀM RĂNG ĐỦ SỐ

MẶC CHO KIỀN KHÔN BIẾN ĐỔI ANH THƠM THÀNH HẠT SEN

GIÃ BIỆT BÙN NÂU 

MÔI EM NGẬM NGÔI SAO 

HƯ VÔ CHIẾU MỆNH

MÀ ANH CHẲNG BIẾT 

CHẠY QUANH TUỔI THƠ CHÂN ĐẤT 

LẤM LÁP ÁNH SÁNG CHÓI CHANG

MÊ MẢI TÌM NGÔI SAO 

NẰM TRONG ĐÁY NƯỚC BÌNH

ĐÊM, KHI ĐÔI MÔI TA GẶP NHAU 

BỖNG GIỌT NÀY THẤY GIỌT KIA LÀ MẸ 

TRÊN VẦNG TRÁN LONG LANH

HIỆN RA VÔ SỐ NHÃN CẦU HỘI TỤ

MỘT QUANG NĂNG MÁU ỨA 

ƯỚC TÍNH NHỮNG ĐƯỜNG CHÂN TRỜI 

ĐỂ TRÔI QUA THẾ KỶ 

CHÚNG KHÚC XẠ TRONG TA

NHIỀU KHOẢNG CÁCH KHÁC THƯỜNG 

CHẠY VỘI VÃ TỪ NHỤY HOA ĐẾN CHÂN ONG 

VỪA RÚT GỌN KHÔNG GIAN RỜI TỔ 

XIN NGỌN KHÓI NHU NHƯỢC CẢ TIN 

ĐỪNG RỜI NGỌN LỬA 

MÀ THỜ PHỤNG NHỮNG ĐÁM MÂY PHÙ PHIẾM LẠC LOÀI

ĐÃ CHẬM HƠN NHỮNG LƯNG ĐỒI

QUÈ CỤT TAY CÀNH CHÂN RỄ 

XÓI LỞ NGÃ GỤC 

DƯỚI CHÂN CƠN LŨ NGÔNG CUỒNG 

NHỮNG ĐÁM RƯỚC RÃ MỀM CƠN KHÁT 

QUẰN QUẠI VÀ BẮT ĐẦU MÊ SẢNG

TRONG XOAY VẦN MỘNG MỊ 

MÌNH LẠI NGỌT LÀNH 

VÀ ĐƯỢC TẮM MÁT 

LÙA TỪNG HẠT LI TI VÀO CAO HOANG PHỦ TẠNG 

RỒI BỐC HƠI TRONG TẤM CHĂN MỀM 

ẤM ÁP BAN MAI ĐỌNG TRÊN MẶT

BÊ TÔNG CHẤT DẺO 

ANH CỐ VỌNG VÀO HỔN HỂN THIÊN NHIÊN 

NGÔI NHÀ KHỔNG LỒ VÔ CẢM

CHẶN ĐƯỜNG BAY NHỮNG CÁNH CHUỒN CHUỒN 

BÊN CÁNH DIỀU ĐỘT TỬ TRÊN MẠNG DÂY CAO THẾ

NHỮNG CHÂN TRỜI CUỒNG CHÂN 

BỊ THƯƠNG LÊ ĐẾN KÊU CẦU 

GẶP CÁNH CHIM HOANG GIÓ 

VỘI VÃ NỐI VÀO LÁ PHỔI 

ĐÃ XẸP GIỜ LẠI PHỒNG LÊN 

PHẢI LỢP NHANH MÁI LỀU CHE KỶ NIỆM RÃ RỜI 

CHÚNG LANG BẠT VỀ TƯƠNG LAI

VÀ HỐT HOẢNG GẶP LẠI 

ANH TƯỞNG ĐƯỢC SINH RA

BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIEN NHÂN BẢN 

ANH THẤY MÌNH LẠC CUỐI CON ĐƯỜNG 

RA NGOÀI BẢN NGà

GIỌNG NÓI VỠ TAN HAY TIẾNG THÉT VÔ THANH 

CỌC NHỌN LÚT SÂU VÀO HUYẾT QUẢN 

MÁI LỀU CHE CƠN MƯA A-XÍT 

LÀ NHỮNG DANH TỪ GIỐNG CÁI

TRUYỀN TINH ANH TỪ HOA THẬT SANG CHO HOA NHỰA 

TIẾNG CHIM RỪNG KHAI MỞ KHẨU HÌNH 

CHO BĂNG GHI ÂM 

LÀM MỌNG THÊM NHỮNG GIỌT SƯƠNG MAI 

MÂY HOÀNG HÔN DÌU CÁNH CHIM VỀ 

MÀN HÌNH KHÔNG GIAN BA CHIỀU ẢO ẢNH 

NHỮNG BÀO THAI NHÂN TÍNH NHÂN SINH 

KHAI NHỤY TỤ HÌNH HÀI 

CẠNH NÉT CONG ĐOẠN THẲNG

CHƯA THÀNH CON ĐƯỜNG ĐÃ GẶP BÀN CHÂN 

TA GỌI NHAU ĐỂ MÁU HỒNG THÔNG VỀ TỪNG KINH MẠCH

XUÔI CHIỀU TRONG THỜI GIAN LỘN NGƯỢC 

CẦU NGUYỆN BAN MAI CHO TÌNH YÊU 

THUẦN PHỤC ĐƯỢC VẬT CHẤT LẪN PHẢN VẬT CHẤT 

THEO MÃ SỐ ĐÃ CHỌN 

CẢ DIỆP LỤC MÁU HỒNG 

CÙNG LINH CẢM ĐANG LIÊN HỒI TRUYỀN TỚI

NƠI EM...