Phi Trường Cuối Hạ?

  1. Sáng tác

( Đường Luật )
Phi trường nắng ngợp buổi chia ly
Siết chặt tay nhau nguyện ước gì
Vẫn biết duyên thừa đâu ảo vọng
Nhưng vừa gối mộng lại vân vi
Rồi mai ngõ hạnh rêu thềm cũ
Chỉ tiếng chân mình lẻ gót si
Mới đấy hương nồng dang dở lại
Gom từng khoảng lặng đếm mùa đi .

Phạm Huệ Văn 

FB_IMG_1566638364915
Từ khóa: 

cuối hạ

,

phi trường

,

sáng tác

Bạn ơi bài này nên thêm vào mục bài viết nhé

Trả lời

Bạn ơi bài này nên thêm vào mục bài viết nhé