Plasma là gì

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo mình thì plasma là trạng thái thứ tư của vật chất ngoài chất khí, lỏng, rắn.
Trả lời
Theo mình thì plasma là trạng thái thứ tư của vật chất ngoài chất khí, lỏng, rắn.