Quyền lực nhân dân lao động là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quyền lực thuộc về nhân dân lao động là nhân dân lao động làm chủ và kiểm soát quyền lực kinh tế, chính trị, xã hội và sử dụng quyền lực đó để đảm bảo lợi ích của mình.
Trả lời
Quyền lực thuộc về nhân dân lao động là nhân dân lao động làm chủ và kiểm soát quyền lực kinh tế, chính trị, xã hội và sử dụng quyền lực đó để đảm bảo lợi ích của mình.