1. Marketing

Sai đúng cách - lỗi nào của "mầm non sáng tạo" thì được tha thứ còn lỗi nào thì không?

Làm sáng tạo là phải không ngại sai, nhưng...

... sai thì bị sếp chửi (hay đuổi)...

Thế biết phải "sai" như thế nào?

Như bản thân bạn, có lần nào bạn thấy mình bị mắng hơi "oan" không?

Bonus quả hình minh hoạ:

Từ khóa: , marketing

Sai về những kiến thức cơ bản thì cũng khó chấp nhận được ạ. Những kiến thức cơ bản cho từng vị trí, cấp bậc trong ngành sáng tạo đều khác nhau, nhưng ở mức thấp nhất: là 1 fresher mới ra trường thì em nghĩ các kiến thức về Marketing như segmentation, insight, positioning là cần phải có. Kỹ năng cơ bản phải nắm được là kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình,...

Về thái độ làm việc: có thể các bạn fresher vẫn chưa quen với cường độ áp lực làm việc trong agency và có thể bị shock dẫn đến làm việc thiếu chuyên nghiệp và mắc sai lầm, nhưng cũng cần có chừng mực và có thời gian nhất định để tập làm quen chứ không nên lấy đó làm lý do để ý lại hay có thái độ không tốt. 1 số thái độ không thể chấp nhận được đó là: không làm tới nơi tới chốn làm hời hợt, viện lý do lý trấu, đùn đẩy công việc,....

Trả lời

Sai về những kiến thức cơ bản thì cũng khó chấp nhận được ạ. Những kiến thức cơ bản cho từng vị trí, cấp bậc trong ngành sáng tạo đều khác nhau, nhưng ở mức thấp nhất: là 1 fresher mới ra trường thì em nghĩ các kiến thức về Marketing như segmentation, insight, positioning là cần phải có. Kỹ năng cơ bản phải nắm được là kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình,...

Về thái độ làm việc: có thể các bạn fresher vẫn chưa quen với cường độ áp lực làm việc trong agency và có thể bị shock dẫn đến làm việc thiếu chuyên nghiệp và mắc sai lầm, nhưng cũng cần có chừng mực và có thời gian nhất định để tập làm quen chứ không nên lấy đó làm lý do để ý lại hay có thái độ không tốt. 1 số thái độ không thể chấp nhận được đó là: không làm tới nơi tới chốn làm hời hợt, viện lý do lý trấu, đùn đẩy công việc,....

Mình nghĩ sai về kiến thức thì có thể tha thứ, còn về thái độ thì không