1. Công nghệ thông tin

Sinh viên nên theo học ngành nào để chuẩn bị cho 4.0?

Cách mạng CN 4.0 là một sự kiện ko thể tránh khỏi, theo các bạn thì đâu là những ngành nghề đóng vai trò quan trọng trong tương lai, khi mà xã hội chúng ta chuyển hẳn sang thời đại 4.0? Theo mình thì công nghệ thông tin và công nghệ sinh học sẽ là 2 trong số các lĩnh vực qtrọng nhất.

Từ khóa: công nghệ, chọn nghề, hướng nghiệp, Công nghệ thông tin

Chào Phúc, theo mình thì không hẳn là "theo học ngành nào để chuẩn bị cho 4.0" bởi lẽ thời đại này là các ngành sẽ có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Theo quan điểm của mình thì thứ cần chuẩn bị là rèn luyện tư duy và kỹ năng như thế nào để sẵn sàng và bắt kịp sự thay đổi trong thời đại 4.0 trong bất kỳ ngành nào? Đó là nếu bạn "chuẩn bị cho 4.0". Nếu Phúc muốn tìm hiểu thêm về những điều cần chuẩn bị cho 4.0 và ngành nghề trong tương lai thì bạn có thể đọc thêm cuốn sách "Tôi, tương lai và thế giới" của cô Nguyễn Phi Vân hoặc follow cô ấy trên facebook để đọc thêm những góc nhìn, chia sẻ của cô về cuộc cách mạng 4.0 này nhé! Nếu có thể thì mong nhận được những góc nhìn của Phúc về vấn đề này nhé.

Trả lời

Chào Phúc, theo mình thì không hẳn là "theo học ngành nào để chuẩn bị cho 4.0" bởi lẽ thời đại này là các ngành sẽ có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Theo quan điểm của mình thì thứ cần chuẩn bị là rèn luyện tư duy và kỹ năng như thế nào để sẵn sàng và bắt kịp sự thay đổi trong thời đại 4.0 trong bất kỳ ngành nào? Đó là nếu bạn "chuẩn bị cho 4.0". Nếu Phúc muốn tìm hiểu thêm về những điều cần chuẩn bị cho 4.0 và ngành nghề trong tương lai thì bạn có thể đọc thêm cuốn sách "Tôi, tương lai và thế giới" của cô Nguyễn Phi Vân hoặc follow cô ấy trên facebook để đọc thêm những góc nhìn, chia sẻ của cô về cuộc cách mạng 4.0 này nhé! Nếu có thể thì mong nhận được những góc nhìn của Phúc về vấn đề này nhé.