1. Noron.vn
  2. Sự hình thành của Cryptocurrency (part 1)?

Sự hình thành của Cryptocurrency (part 1)?

Cryptocurrency được cấu thành từ crypto ( mã hoá ) currency ( tiền tệ ), là một từ chỉ tiền mã hoá/ tiền kĩ thuật số sử dụng trong môi trường trao đổi giống như các loại tiền tệ thông thường đang lưu thông trên thế giới như USD, EURO,... Thế nhưng cryptocurrency được tạo ra cho mục đích trao đổi thông tin qua một quá trình mã hoá. Mã hoá được sử dụng để đảm bảo các giao dịch và kiểm soát việc tạo ra một loại đồng tiền mới. Cho đến nay đã có hơn 1000 cryptocurrency được tạo ra, điển hình và lâu đời nhất đó chính là Bitcoin, sau đó là các alternate coins ( altcoins ) như Ethereum, Ripple, Litecoin, …

History

Vào đầu năm 2009, một lập trình viên hoặc một tổ chức được biết đến với tên gọi Satoshi Nakamoto đã giới thiệu cryptocurrency đầu tiên - Bitcoin. Satoshi đã miêu tả nó như một hệ thống tiền điện tử hoạt động dựa trên giao thức mạng ngang hàng ( peer - to - peer network ). Nó hoàn toàn phân quyền, không có máy chủ và cũng không có ai kiểm soát nó cả.

Một trong các vấn đề quan trọng nhất mà mọi hệ thống thanh toán đều gặp phải đó là double-spending( chi tiêu gian lận khi một khoản tiền có thể sử dụng 2 lần). Giải pháp truyền thống nhất đó là nhờ một bên thứ 3 đáng tin cậy - một máy chủ trung tâm - lưu trữ hồ sơ, số dư tài khoản và các giao dịch. Tuy nhiên, phương pháp này luôn hàm chứa nhiều rủi ro, bởi về cơ bản, bên thứ ba này kiểm soát quỹ và toàn bộ thông tin cá nhân của bạn.

Trong mạng lưới phân quyền như Bitcoin, mỗi người tham gia đều có thể làm việc này. Nó được thực hiện thông qua Blockchain- một cuốn sổ cái công khai tất cả các giao dịch đã từng xảy ra trong mạng lưới, có sẵn cho tất cả mọi người. Do đó, bất kì ai trong mạng lưới cũng có thể biết được số dư trong tài khoản của mỗi người.

Mỗi giao dịch là một tập tin bao gồm public key ( khoá công cộng ) của người gửi và người nhận ( địa chỉ ví ) và số tiền chuyển giao. Giao dịch cũng cần phải được kí bởi người gửi bằng private key ( khoá riêng ) của họ. Cuối cùng, giao dịch sẽ được thực hiện trên mạng lưới, nhưng nó cần được xác nhận bởi thợ đào trước.

Trong mạng lưới blockchain, chỉ thợ đào có thể xác nhận các giao dịch bằng cách mã hoá các khối ( block ) nhật ký giao dịch. Họ thực hiện giao dịch, đánh dấu chúng là hợp pháp và chuyển chúng qua mạng. Sau đó mỗi node của mạng sẽ thêm chúng vào cơ sở dữ liệu, một khi dữ liệu được chuyển đi sẽ không thể đảo ngược được, thở đào sẽ nhận được thưởng sau khi mã hoá xong, cộng thêm phí giao dịch.

Nói thì dài dòng nhưng thực hiện lại rất đơn giản, ví dụ: A muốn chuyển đi 1BTC cho B, A chỉ cần chọn số lượng BTC muốn chuyển, điền địa chỉ ví của B và xác nhận.

Sau đó B sẽ vào trang Blockchain.info, dán địa chỉ ví của B vào thanh tìm kiếm xem giao dịch đang ở block nào, đợi thợ đào xác nhận, thường thì sẽ là 3 xác nhận, sau khoảng 15-30’ 1BTC sẽ được cộng vào số dư ví của B.