Tại sao bạn nên học ngành Hán Nôm?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chữ Hán là chữ của người Hán, truyền vào nước ta từ thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất. Lúc đó người Việt ta chưa có chữ viết riêng (văn tự riêng) nên đã sử dụng chữ Hán như 1 thứ văn tự chính thống cùng tồn tại với tiếng nói của dân tộc. Sau này khi đã có chữ viết sáng tạo là chữ Nôm nhưng người Việt vẫn sử dụng chữ Hán là văn tự chính thống, còn chỉ sử dụng chữ Nôm trong sáng tác văn chương. Từ thế kỷ thứ 16, chữ Quốc ngữ theo ngữ hệ La tinh đã ra đời để ghi âm tiếng Việt và dần hoàn chỉnh, trở thành hệ thống văn tự tối ưu đối với người Việt. Khi chữ Quốc ngữ ra đời thì nhiều từ cũ và cả từ Hán Việt bị mai một dần và sử dụng sai ý nghĩa. Hiện nay trong một số bài giảng của các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông khi giảng dạy các văn bản Hán Việt cổ xưa thì đã sử dụng sai ngữ nghĩa của từ khiến cho nội dung bị thay đổi. Chính vì vậy việc học và nghiên cứu Hán Nôm chuyên sâu sẽ giúp cho phần nào hệ thống giáo dục được hoàn thiện hơn. Nếu là người học và nghiên cứu Hán Nôm bạn sẽ giúp cho những giá trị văn hoá Việt Nam nói chung và lịch sử, văn học Việt Nam nói riêng được lưu giữ và bảo tồn. Để chính những chồi non tương lai có thể hiểu rõ hơn được lịch sử và sự phát triển của dân tộc.
Trả lời
Chữ Hán là chữ của người Hán, truyền vào nước ta từ thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất. Lúc đó người Việt ta chưa có chữ viết riêng (văn tự riêng) nên đã sử dụng chữ Hán như 1 thứ văn tự chính thống cùng tồn tại với tiếng nói của dân tộc. Sau này khi đã có chữ viết sáng tạo là chữ Nôm nhưng người Việt vẫn sử dụng chữ Hán là văn tự chính thống, còn chỉ sử dụng chữ Nôm trong sáng tác văn chương. Từ thế kỷ thứ 16, chữ Quốc ngữ theo ngữ hệ La tinh đã ra đời để ghi âm tiếng Việt và dần hoàn chỉnh, trở thành hệ thống văn tự tối ưu đối với người Việt. Khi chữ Quốc ngữ ra đời thì nhiều từ cũ và cả từ Hán Việt bị mai một dần và sử dụng sai ý nghĩa. Hiện nay trong một số bài giảng của các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông khi giảng dạy các văn bản Hán Việt cổ xưa thì đã sử dụng sai ngữ nghĩa của từ khiến cho nội dung bị thay đổi. Chính vì vậy việc học và nghiên cứu Hán Nôm chuyên sâu sẽ giúp cho phần nào hệ thống giáo dục được hoàn thiện hơn. Nếu là người học và nghiên cứu Hán Nôm bạn sẽ giúp cho những giá trị văn hoá Việt Nam nói chung và lịch sử, văn học Việt Nam nói riêng được lưu giữ và bảo tồn. Để chính những chồi non tương lai có thể hiểu rõ hơn được lịch sử và sự phát triển của dân tộc.