Tại sao các cầu thủ lại giơ tay lên khi đá phạt góc?

  1. Thể thao

Từ khóa: 

bóng đá

,

thể thao

hand signal trong cornel free kick

Đó là cách để ra ký hiệu chiến thuật của người đá phạt nhằm báo cho đồng đội nắm được điểm bóng tới, cách đá, gợi ý cách di chuyển. Các ký hiệu này chỉ người trong team mới hiểu được và họ đã tập với nhau thường xuyên.

4F3D6AED-07B7-4597-B263-BF827D407A3B5B4B552B-4680-44E2-AEC4-CA0B00E8FE4EEC2083F6-2D58-4AAF-B792-E5913C3922A6


Trả lời

hand signal trong cornel free kick

Đó là cách để ra ký hiệu chiến thuật của người đá phạt nhằm báo cho đồng đội nắm được điểm bóng tới, cách đá, gợi ý cách di chuyển. Các ký hiệu này chỉ người trong team mới hiểu được và họ đã tập với nhau thường xuyên.

4F3D6AED-07B7-4597-B263-BF827D407A3B5B4B552B-4680-44E2-AEC4-CA0B00E8FE4EEC2083F6-2D58-4AAF-B792-E5913C3922A6