Mình muốn tặng coin cho bài viết nhưng chỉ bị giới hạn tặng 10 coin, làm thế nào để tặng nhiều coin ạ?

  1. Noron

làm sao để tặng được nhiều coin

Từ khóa: 

coin

,

tặng coin

,

noron

Câu hỏi được gộp với Tại sao chỉ được tặng giới hạn 10 coin trở lại Tại sao lại không được tặng 50 coin hoặc 100 coin trở lên?

Bảo bạn ấy comment thêm để bạn tặng thêm chẳng hạn.

Trả lời

Bảo bạn ấy comment thêm để bạn tặng thêm chẳng hạn.

Theo bạn những nội dung hoặc câu trả lời có đặc điểm thế nào thì xứng đáng được tặng từ 50 - 100 coin? mình rất muốn tham kháo ý kiến của bạn