Tại sao dòng sông lại cong nhỉ?

Các bạn có bao giờ hỏi vì sao dòng sông lại uốn khúc quanh co trong khi dòng nước lại thẳng không? :) Xem video để biết nhé


Từ khóa: Khoa học