Tại sao người tạo ra bitcoin lại xưng là Satoshi Nakamoto

Nửa tháng nay ngồi đọc lại binh pháp đến hôm nay thì đã hiểu tại sao người tạo ra bitcoin lại xưng là Satoshi Nakamoto. Tên Satoshi Nakamoto khi được viết bằng tiếng Nhật sẽ là 中本哲史. Satoshi là 哲史 ( chữ Hán là Triết Sử  bao gồm triết học và lịch sử ) còn Nakamoto là 中本 ( Trung Bản ) nghĩa là nguồn gốc bên trong của nó, ngoài ra 2 từ 中本 cũng có thể hiểu là ghép của Trung Quốc và Nhật Bản.
Như vậy người sáng tạo ra Bitcoin đã ngầm gợi ý rằng muốn tìm ra bí mật của Bitcoin, tìm ra nguồn gốc của nó thì phải tìm trong lich sử và triết học hoặc nếu tìm kỹ hơn có thể là tìm thấy trong lịch sử và triết học của 2 nước Trung Quốc và Nhật Bản. Tất nhiên loài người là giống loài thống nhất nên cả đông và tây đều có những bài học lịch sử cũng như nền triết học chung để người ta khám phá, những điều tìm thấy trong lịch sử và triết học Trung Quốc và Nhật Bản thì cũng có thể tìm thấy trong lịch sử và triết học của những nền văn minh khác.
Bản thân Bitcoin là một dạng thông tin mã hóa, nên tất nhiên cái tên của người tạo ra Bitcoin cũng sẽ là một thông điệp được được mã hóa. Giải mã được bí mật của Bitcoin và Satoshi thì việc trở thành tỉ phú có khi chưa phải là ghê gớm nhất mà có thể bạn sẽ trở thành người thay đổi lịch sử, giống như Bitcoin đã làm thay đổi lịch sử loài người dù nó mới xuất hiện được 14 năm.
Theo TEDDY NGUYEN - Coo DareNFT
Từ khóa: Blockchain