Tại sao trời vừa sáng lại có sương mù?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sương hình thành do hơi nước trong không khí ngưng tụ thành các hạt nước li ti (và ngăn cản ánh sáng) do nhiệt độ giảm xuống, nhiệt độ càng giảm thì sương càng nhiều.
Vì vậy, thực tế sương hình thành từ khi Mặt Trời lặn, là khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Và lúc gần sáng là lúc nhiệt độ thấp nhất nên sương dày nhất (Tất nhiên, còn phụ thuộc nhiều yếu tố). Nhưng ban đêm thì ta khó thấy đc sương, chỉ khi bắt đầu rạng đông, có ánh sáng cùng với 1 phần do sương dày thì lúc đó mới thấy được sương.
hi Mặt Trời lên thì nhiệt độ tăng lên, các hạt nước bay hơi vậy là sương tan.
Trả lời
Sương hình thành do hơi nước trong không khí ngưng tụ thành các hạt nước li ti (và ngăn cản ánh sáng) do nhiệt độ giảm xuống, nhiệt độ càng giảm thì sương càng nhiều.
Vì vậy, thực tế sương hình thành từ khi Mặt Trời lặn, là khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Và lúc gần sáng là lúc nhiệt độ thấp nhất nên sương dày nhất (Tất nhiên, còn phụ thuộc nhiều yếu tố). Nhưng ban đêm thì ta khó thấy đc sương, chỉ khi bắt đầu rạng đông, có ánh sáng cùng với 1 phần do sương dày thì lúc đó mới thấy được sương.
hi Mặt Trời lên thì nhiệt độ tăng lên, các hạt nước bay hơi vậy là sương tan.