Tại sao không nên đắp chăn kín hết đầu khi ngủ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chăn tuy ko kín khí hoàn toàn, nhưng nếu ko có 1 lực mạnh thì không khí sẽ ko tự đối lưu được. Việc này dẫn đến, nếu trùm chăn kín đầu, sẽ chỉ có 1 lượng không khí nhỏ được giới hạn bên trong, và rất ít đc đổi mới. Nằm như vậy vài giờ chỉ với lượng nhỏ không khí như vậy gây thiếu oxy, dẫn đến bị ngạt.
Do vậy, ngủ trùm chăn tuy ấm thật, nhưng rất hại. Não thiếu oxy sẽ chịu các ảnh hưởng xấu.
Và chắc chắn bạn sẽ ko thích việc trùm chăn sau đó "lối sau" của bạn lại "thở" đâu.
Trả lời
Chăn tuy ko kín khí hoàn toàn, nhưng nếu ko có 1 lực mạnh thì không khí sẽ ko tự đối lưu được. Việc này dẫn đến, nếu trùm chăn kín đầu, sẽ chỉ có 1 lượng không khí nhỏ được giới hạn bên trong, và rất ít đc đổi mới. Nằm như vậy vài giờ chỉ với lượng nhỏ không khí như vậy gây thiếu oxy, dẫn đến bị ngạt.
Do vậy, ngủ trùm chăn tuy ấm thật, nhưng rất hại. Não thiếu oxy sẽ chịu các ảnh hưởng xấu.
Và chắc chắn bạn sẽ ko thích việc trùm chăn sau đó "lối sau" của bạn lại "thở" đâu.