Tìm hiểu sự nén, tỷ số nén và nén biến thiên trong động cơ đốt trong

  1. Máy móc & Xe cộ

Trong cơ học, nén là sự tác dụng các lực cân bằng hướng vào trong (“ép”) lên các điểm khác nhau trên một vật thể hoặc kết cấu, nghĩa là các lực không có tổng hoặc mômen thực được định hướng để giảm kích thước của nó theo một hoặc nhiều hướng. Cường độ nén của vật thể và cấu trúc là một yếu tố quan trọng trong kỹ thuật.

Nén trong động cơ đốt trong là gì?

Đối với nén trong động cơ đốt trong là quá trình Piston đi từ điểm chết dưới (điểm dưới cùng) lên điểm chết trên(điểm trên cùng) (sau quá trình nạp, tất cả các van đều đóng), thực hiện ép khối khí (hòa khí hoặc chỉ không khí) trong xylanh, thu nhỏ thể tích khối khí, làm cho các phân tử khí ép sát với nhau, thể tích bị thu nhỏ do đó tăng áp suất và nhiệt độ. Quá trình nén kết thúc khi piston đi đến điểm chết trên. Đây cũng chính là kỳ nén của động cơ đốt trong, một trong những kỳ quan trọng và quyết định hiệu suất của động cơ.

Từ khóa: 

động cơ đốt trong

,

tỷ số nén

,

vehixe

,

máy móc & xe cộ