1. Ngoại ngữ

Từ vựng tiếng Anh trong chủ đề "hẹn hò"

  • Rejection: chỉ việc từ chối không cho ai đó tình yêu và sự quan tâm mà họ mong muốn
  • Get over (something): cảm thấy khá hơn, ổn hơn sau những trải nghiệm xấu
  • Dusting yourself off: trở nên tích cực và lạc quan hơn sau khi bị từ chối hoặc những trải nghiệm xấu
  • To cope with: quản lý, đối đầu với những tình huống khó khăn
Từ khóa: từ vựng tiếng anh, hẹn hò, ngoại ngữ

dating/ flirting

One night stand 

Trả lời

dating/ flirting

One night stand