Văn bản được coi là tác phẩm đầu tiên về Hà Nội?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

văn hóa

Đó là Thiên đô chiếu, tức Chiếu Dời đô của vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn ban hành vào mùa xuân năm 1010 để chuyển kinh đô của nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra thành Đại La (Hà Nội).
Trong tập tuyển thơ Ngàn năm thương nhớ (tuyển thơ Thăng Long- Hà Nội 1010 - 2010) rất công phu, dày hơn 2000 trang do nhà văn Gia Dũng biên soạn, Chiếu Dời đô là bài thơ được xếp đầu tiên. Và trong Lời nói đầu của tuyển tập thơ này, nhà văn Gia Dũng cũng viết: "Chiếu Dời đô là bài thơ đầu tiên của tổ tiên ta viết về Thăng Long - Hà Nội, và đến muôn đời sau, mãi mãi Chiếu Dời đô vẫn là bài thơ đẹp nhất, hay nhất, trữ tình nhất về Thăng Long - Hà Nội".
Nguồn: http://tapchisonghuong.com.vn/tap-chi/c198/n4649/Huong-ve-1000-nam-Thang-Long-Ha-Noi-Chieu-Doi-do-ang-van-chuong-bat-hu.html
Trả lời
Đó là Thiên đô chiếu, tức Chiếu Dời đô của vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn ban hành vào mùa xuân năm 1010 để chuyển kinh đô của nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra thành Đại La (Hà Nội).
Trong tập tuyển thơ Ngàn năm thương nhớ (tuyển thơ Thăng Long- Hà Nội 1010 - 2010) rất công phu, dày hơn 2000 trang do nhà văn Gia Dũng biên soạn, Chiếu Dời đô là bài thơ được xếp đầu tiên. Và trong Lời nói đầu của tuyển tập thơ này, nhà văn Gia Dũng cũng viết: "Chiếu Dời đô là bài thơ đầu tiên của tổ tiên ta viết về Thăng Long - Hà Nội, và đến muôn đời sau, mãi mãi Chiếu Dời đô vẫn là bài thơ đẹp nhất, hay nhất, trữ tình nhất về Thăng Long - Hà Nội".
Nguồn: http://tapchisonghuong.com.vn/tap-chi/c198/n4649/Huong-ve-1000-nam-Thang-Long-Ha-Noi-Chieu-Doi-do-ang-van-chuong-bat-hu.html