1. Noron.vn
  2. Vật lý khám phá !!!?

Vật lý khám phá !!!?

2 quả bóng bay to nhỏ khác nhau, thông nhau bởi 1 ống nối có nút bị chặn. Khi mở nút ra, khí từ quả bóng ... sẽ truyền sang quả bóng ... ?

A. To ---> Nhỏ

B. Nhỏ ---> To

Bạn giải thích hiện tượng trên như thế nào ????

Trả lời

Về mặt lý thuyết vật lý, không khí sẽ luôn chảy từ nơi có áp suất cao sang nơi có áp suất thấp hơn.

Trở lại với câu hỏi hỏi bạn, việc không khí truyền từ quả bóng nào sang phụ thuộc vào bản thân quả bóng, và lượng khí có sẵn trong từng quả bóng.

Với bóng bay thông thường, áp suất không tăng tỷ lệ thuận với lượng không khí bên trong quả bóng, ban đầu khi mới thổi quả bóng lên, áp suất bên trong rất lớn, khi thổi (hoặc bơm) đến 1 giới hạn nhất định áp suất bên trong quả bóng sẽ giảm xuống (giới hạn này phụ thuộc vào bản thân quả bóng). Bạn có thể thấy rất rõ điều này khi bạn cố gắng thổi quả bóng, khi mới thổi bạn phải thổi rất mạnh quả bóng mới to lên được.