Về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của Nhật bản là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đặc thù nhất của hình thức nghệ thuật biểu diễn Nhật Bản truyền thống chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo là kịch xen múa – âm nhạc. Loại nghệ thuật này có nguồn gốc từ nghi lễ, phản ánh quan niệm hiện hữu trong Phật giáo, diễn viên là tu sĩ đảm nhận vai trò trung gian giữa thế giới thần thánh và thế giới con người…
Trả lời
Đặc thù nhất của hình thức nghệ thuật biểu diễn Nhật Bản truyền thống chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo là kịch xen múa – âm nhạc. Loại nghệ thuật này có nguồn gốc từ nghi lễ, phản ánh quan niệm hiện hữu trong Phật giáo, diễn viên là tu sĩ đảm nhận vai trò trung gian giữa thế giới thần thánh và thế giới con người…