Vì sao mùa hè ở Nam bán cầu lạnh hơn mùa hè ở Bắc bán cầu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nguyên nhân chủ yếu do sự phân bố không đều của các lục địa và đại dương trên Trái Đất - Ở Bắc bán cầu, đất liền nhiều hơn, trong khi Nam bán cầu lại chủ yếu là nước. Vào tháng 7, vùng Bắc bán cầu nơi có nhiều lục địa nằm hướng về phía mặt trời. Các lục địa nóng lên khá dễ dàng, vì thế, nhiệt độ Trái Đất (trung bình trên cả hai bán cầu) trở nên tăng cao. - Nước thì không giống như vậy, nhiệt dung riêng của nó rất cao. Vì thế, cần đến khá nhiều ánh sáng mặt trời mới đủ làm nó ấm lên một chút. Vào giữa trưa, nhiệt độ ở ngoài biển có thể là 24 độ C. Nhưng sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ cũng chỉ giảm đi chút ít. Điều này giải thích vì sao vào tháng 7 hành tinh chúng ta lại ấm nhất. Đó là vì các lục địa ở Bắc bán cầu nhận nhiệt nhiều hơn, làm tăng nhiệt độ trung bình của toàn Trái Đất. - Ngược lại, tháng giêng lại là tháng lạnh nhất trong năm, do hành tinh của chúng ta hướng nửa có nhiều nước hơn về phía mặt trời. Vào thời điểm đó, tuy chúng ta tới gần mặt trời nhất, nhưng lượng ánh sáng bổ sung trải ra trên khắp các đại dương, không đủ làm ấm Trái Đất. Vì thế, mùa hè ở Nam bán cầu (tháng 1 - điểm cận nhật) lạnh hơn mùa hè ở Bắc bán cầu (tháng 7 - điểm viễn nhật). - Một khác biệt đáng kể nữa giữa mùa hè ở hai bán cầu là khoảng thời gian của chúng. Theo định luật 2 của Kepler, ở vị trí xa mặt trời nhất, các hành tinh di chuyển chậm hơn so với vị trí gần mặt trời nhất. Kết quả là mùa hè ở Bắc bán cầu dài hơn 2-3 ngày so với mùa hè trên bán cầu Nam. Và vì thế, mặt trời càng có điều kiện để “nung” các lục địa trên Bắc bán cầu.
Trả lời
Nguyên nhân chủ yếu do sự phân bố không đều của các lục địa và đại dương trên Trái Đất - Ở Bắc bán cầu, đất liền nhiều hơn, trong khi Nam bán cầu lại chủ yếu là nước. Vào tháng 7, vùng Bắc bán cầu nơi có nhiều lục địa nằm hướng về phía mặt trời. Các lục địa nóng lên khá dễ dàng, vì thế, nhiệt độ Trái Đất (trung bình trên cả hai bán cầu) trở nên tăng cao. - Nước thì không giống như vậy, nhiệt dung riêng của nó rất cao. Vì thế, cần đến khá nhiều ánh sáng mặt trời mới đủ làm nó ấm lên một chút. Vào giữa trưa, nhiệt độ ở ngoài biển có thể là 24 độ C. Nhưng sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ cũng chỉ giảm đi chút ít. Điều này giải thích vì sao vào tháng 7 hành tinh chúng ta lại ấm nhất. Đó là vì các lục địa ở Bắc bán cầu nhận nhiệt nhiều hơn, làm tăng nhiệt độ trung bình của toàn Trái Đất. - Ngược lại, tháng giêng lại là tháng lạnh nhất trong năm, do hành tinh của chúng ta hướng nửa có nhiều nước hơn về phía mặt trời. Vào thời điểm đó, tuy chúng ta tới gần mặt trời nhất, nhưng lượng ánh sáng bổ sung trải ra trên khắp các đại dương, không đủ làm ấm Trái Đất. Vì thế, mùa hè ở Nam bán cầu (tháng 1 - điểm cận nhật) lạnh hơn mùa hè ở Bắc bán cầu (tháng 7 - điểm viễn nhật). - Một khác biệt đáng kể nữa giữa mùa hè ở hai bán cầu là khoảng thời gian của chúng. Theo định luật 2 của Kepler, ở vị trí xa mặt trời nhất, các hành tinh di chuyển chậm hơn so với vị trí gần mặt trời nhất. Kết quả là mùa hè ở Bắc bán cầu dài hơn 2-3 ngày so với mùa hè trên bán cầu Nam. Và vì thế, mặt trời càng có điều kiện để “nung” các lục địa trên Bắc bán cầu.