Việt Nam hình chữ gì ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

việt nam

,

đất nước

,

hỏi xoáy đáp hay

Chữ Pỏn

Trả lời

Chữ Pỏn

Việt Nam Hình chử .S:

S

S

Việt Nam hình chữ S.

S
Chữ S

Chữ S; mới đúng chứ nhỉ :D

Chữ S
S