Việt Nam hình chữ gì ?

Từ khóa: việt nam, đất nước, Hỏi xoáy Đáp hay
S

Trả lời

S

Việt Nam hình chữ S.

S
Chữ S

Chữ S; mới đúng chứ nhỉ :D

Chữ S
S
S
Chữ S
S