1. Truyền thông đa phương tiện

Xin nguồn lấy font Việt hoá chất lượng?

Em trước hay lên Việt Font để kiếm font Việt hoá, ngoài ra mới đây được mách thêm nguồn font của

font.google.com
nhưng thấy vẫn ít, chưa đủ dùng.

Các bác designer cho em xin ít nguồn tải font Việt hoá với ạ.

Từ khóa: nguon_font, font_viet_hoa, thiet_ke_do_hoa, Truyền thông đa phương tiện

Bạn cứ down tất font UTM về nhé. Mình có một số font nước ngoài do mình việt hóa để bán, bạn cần có thể liên hệ mình tất nhiên là giá sinh viên :v

Trả lời

Bạn cứ down tất font UTM về nhé. Mình có một số font nước ngoài do mình việt hóa để bán, bạn cần có thể liên hệ mình tất nhiên là giá sinh viên :v