Ý nghĩa quốc kì nước Trung Quốc

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Năm ngôi sao trên quốc kỳ Trung Quốc. Trong đó, 4 ngôi sao nhỏ tượng trưng cho lực lượng của cách mạng bao gồm: giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị và tư sản dân tộc đứng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Hoa là ngôi sao lớn.
Trả lời
Năm ngôi sao trên quốc kỳ Trung Quốc. Trong đó, 4 ngôi sao nhỏ tượng trưng cho lực lượng của cách mạng bao gồm: giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị và tư sản dân tộc đứng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Hoa là ngôi sao lớn.