Avatar user Hiếu Ngọc Nguyễn

Hiếu Ngọc Nguyễn

Inbound Marketing - Content Creator  (\_/) ( •_•) / >📊 Đây là góc nhìn, quan điểm cá nhân của 1 gen Z nửa vời, 1 marketer cả đời và 1 người đáng yêu "u là trời"