1. Noron.vn
  2. Ben
Avatar user Ben

Ben

Mọi người giúp mình cái này với, mình không biết làm cách nào ra khỏi chế độ này

https://cdn.noron.vn/2021/07/30/1257255791782929-1627640987_1024.png

Giúp mình với mình cần gắp lắm ạ

Hình như phải cập nhật phiên bản hay sao á bạn, chắc bạn thử gỡ cài đặt xong cài lại xem.