Mọi người giúp mình cái này với, mình không biết làm cách nào ra khỏi chế độ này

  1. Công nghệ thông tin

https://cdn.noron.vn/2021/07/30/1257255791782929-1627640987_1024.png

Giúp mình với mình cần gắp lắm ạ

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Gấp thì bạn có thể dùng Google Docs hoặc Word online xem sao?

Trả lời

Gấp thì bạn có thể dùng Google Docs hoặc Word online xem sao?

Hình như phải cập nhật phiên bản hay sao á bạn, chắc bạn thử gỡ cài đặt xong cài lại xem.