Ngón chân trỏ của bạn có dài hơn ngón chân cái không?

  1. Làm đẹp

https://cdn.noron.vn/2021/07/30/138-1620752149046166113232-1627640700.jpg
Từ khóa: 

làm đẹp

Có.... nhưng mà có gì đặc biệt không bạn?

Trả lời

Có.... nhưng mà có gì đặc biệt không bạn?