Cái gì ba mắt một chân?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Cột đèn giao thông
Trả lời
Cột đèn giao thông
Là đèn giao thông đúng hk nè
Câu này con gái mình rất hay đố mình, đáp án là cột đèn giao thông.

Đèn giao thông

Cái áo