Đố vui?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Thân rồng, đuôi phụng, cánh tiên

Chặt lấy đầu nối nghiệp tổ tiên 

Vắt lấy nước cứu bàn dân thiên hạ

Là cái gì?

(Nếu được 50 like mình sẽ giải đáp câu hỏi này)

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Cây Mía

Trả lời

Cây Mía

bạn giải đáp câu hỏi này, biết đâu có thể sẽ được 50 upvotes đấy. Biết đâu bạn trả lời đáp án xong ngta cảm thấy hay, hợp lý, thú vị, thì ngta cho upvote.
Nguyễn Kenny

Đó là cây mía

Cây mía phải không bạn!