Bạn A mỗi năm sinh nhật một lần.Năm nay bạn A 17 tuổi . Hỏi bạn có bao nhiêu ngày sinh?

IQ vô cực , ai giải đc nào
Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay

1 ngày

Trả lời

1 ngày

Chỉ có duy nhất 1 ngày sinh thôi bạn 😊

1 ngày

1 ngày

Một ngày sinh
1
17
Một ngày
1 ngày nhé

1 ngày