Bạn A mỗi năm sinh nhật một lần.Năm nay bạn A 17 tuổi . Hỏi bạn có bao nhiêu ngày sinh?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

IQ vô cực , ai giải đc nào
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

1 ngày

Trả lời

1 ngày

Chỉ có duy nhất 1 ngày sinh thôi bạn 😊

1 ngày

1 ngày
1
Một ngày
1 ngày nhé

1 ngày

17

1 ngày