Đầu lọc của thuốc lá có tác dụng gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Tên nó chính là tác dụng của nó. Đầu lọc sẽ lọc bớt khói, muội than, nhựa thuốc là và cùng với đó là 1 ít các chất bay hơi bị hấp phụ vào. Do đó, dễ thấy nhất là ở đầu lọc xốp, khi chưa hút đầu lọc trắng tinh nhưng khi vứt đi thì đầu lọc chuyển sang màu vàng. Hoặc ở 1 số điếu lọc, hút 1 thời gian sẽ thấy có dịch mà vàng đọng lại bên trong.

Việc lọc này sẽ hạn chế 1 phần việc đưa các chất không cần thiết như muội than vào trong phổi, giảm bớt nồng độ các chất trong khói thuốc.

Điếu cày cũng lọc nhưng ko phải qua màng lọc mà qua nước, vừa giảm nhiệt độ khói, vừa lọc bớt khói, vì vậy mà nước đó đổ ra sẽ sẫm màu và rất hôi. Nó cũng cùng tác dụng như với đầu lọc vậy.

Trả lời

Tên nó chính là tác dụng của nó. Đầu lọc sẽ lọc bớt khói, muội than, nhựa thuốc là và cùng với đó là 1 ít các chất bay hơi bị hấp phụ vào. Do đó, dễ thấy nhất là ở đầu lọc xốp, khi chưa hút đầu lọc trắng tinh nhưng khi vứt đi thì đầu lọc chuyển sang màu vàng. Hoặc ở 1 số điếu lọc, hút 1 thời gian sẽ thấy có dịch mà vàng đọng lại bên trong.

Việc lọc này sẽ hạn chế 1 phần việc đưa các chất không cần thiết như muội than vào trong phổi, giảm bớt nồng độ các chất trong khói thuốc.

Điếu cày cũng lọc nhưng ko phải qua màng lọc mà qua nước, vừa giảm nhiệt độ khói, vừa lọc bớt khói, vì vậy mà nước đó đổ ra sẽ sẫm màu và rất hôi. Nó cũng cùng tác dụng như với đầu lọc vậy.