Điều gì là quan trọng nhất khi quyết định khởi nghiệp?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

khởi nghiệp

,

kinh doanh và khởi nghiệp

có người đỡ đầu + mối quan hệ
Trả lời
có người đỡ đầu + mối quan hệ

hiểu biết (knowledge)