Bao nhiêu?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Có 2 người bố và 2 người con cùng đi săn vịt. Mỗi người săn được 1 con. Hỏi tất cả săn được bao nhiêu con vịt?
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

sẽ săn được 3 con vì 2 người bố là ông nội và bố. 2 người con là bố và đứa con nên chỉ có 3 người

Trả lời

sẽ săn được 3 con vì 2 người bố là ông nội và bố. 2 người con là bố và đứa con nên chỉ có 3 người

3 ng đi săn Ông, bố và con cùng đi săn nên tất cả sẽ đc 3 con. Ông và bố đều là bố của 1 ng, mà bố và con đều là con của 1 người.

Câu hỏi bạn thiếu rồi thì phải.