Cuộc sống cho ta bao nhiêu % nỗ lực và bao nhiêu % may mắn, bao nhiêu % cách chúng ta nhận lại (thái độ của chúng ta)?

  1. Tư duy

Từ khóa: 

tư duy

"Không có cái gọi là may mắn từ trên trời rơi xuống, chỉ có những nỗ lực âm thầm không ai biết".
Nên suy ra nỗ lực chiếm 48,8%, may mắn 5,5%, và thái độ chúng ta 45.7%, đây là con số chuẩn nhất tôi có thể đưa ra cho bạn. Trong cuộc sống may mắn không bao giờ tự nhiên mà đến mà nó phụ thuộc vào nổ lực, chính cái nổ lực bạn mới tự tạo ra giá trị bản thân mình từ đó may mắn dần dần mới tìm đến bạn. Còn thái độ thì sao ạ, đó là cách bạn ứng xử với người khác như thế nào hoặc cách bạn ứng xử với cấp trên ra sao thì thái độ từ sếp bạn dành lại cho bạn sẽ tương đồng với thái độ của bạn của bạn dành cho họ với giá trị tương ứng.
https://cdn.noron.vn/2022/08/22/untitled-15592032001081634776119-15592032630951647353810-1661186335.png
Trả lời
"Không có cái gọi là may mắn từ trên trời rơi xuống, chỉ có những nỗ lực âm thầm không ai biết".
Nên suy ra nỗ lực chiếm 48,8%, may mắn 5,5%, và thái độ chúng ta 45.7%, đây là con số chuẩn nhất tôi có thể đưa ra cho bạn. Trong cuộc sống may mắn không bao giờ tự nhiên mà đến mà nó phụ thuộc vào nổ lực, chính cái nổ lực bạn mới tự tạo ra giá trị bản thân mình từ đó may mắn dần dần mới tìm đến bạn. Còn thái độ thì sao ạ, đó là cách bạn ứng xử với người khác như thế nào hoặc cách bạn ứng xử với cấp trên ra sao thì thái độ từ sếp bạn dành lại cho bạn sẽ tương đồng với thái độ của bạn của bạn dành cho họ với giá trị tương ứng.
https://cdn.noron.vn/2022/08/22/untitled-15592032001081634776119-15592032630951647353810-1661186335.png

Nếu bạn may mắn, cuộc đời sẽ cho bạn nhiều hơn 1% sự thông minh. Còn lại, sự nỗ lực sẽ quyết định tương lai của bạn sau này như thế nào.

Nỗ lực + May mắn = Nhận đc

* Không có số học ở đây. May mắn là có hoặc không chứ ko có may mắn bao nhiêu nên nó sẽ hoặc 100% hoặc 0%. Theo mình, câu trả lời sẽ là:

100% + 100% = 100%

50% + 100% = 50%

0% + 100% = 0%

100% + 0% = 50%

50% + 0% = 25%

0% + 0% = -100%

Cách chúng ta nhận là sao ạ? Nhìn nhận vấn đề hay là được nhận thành quả ạ?

95% nỗ lực + 5% may mắn nhóe;)

Theo như cuộc sống của tác giả thì tác giả có kết luận như sau: Nỗ lực= 51%,Thái độ=40%,may mắn=9%.Các bạn thấy thế nào có đúng không?