Nếu bạn có cơ hội xây dựng xã hội cho riêng mình, bạn sẽ làm gì?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

  3. Tư duy

Từ khóa: 

xã hội

,

văn hóa

,

văn minh

,

văn hóa

,

xã hội

,

tư duy

Tôi sẽ định hình mọi thứ trên cơ sở bình đẳng, tự do ngôn luận, tôn giáo, công lý, nhân văn, quan hệ Công - Chính phủ, không tham nhũng, không mù chữ, không thất nghiệp, nâng cao sức khỏe, xây dựng 1 xã hội dân chủ, tôi đặc biệt ghét chế độ tư bản!

Trả lời

Tôi sẽ định hình mọi thứ trên cơ sở bình đẳng, tự do ngôn luận, tôn giáo, công lý, nhân văn, quan hệ Công - Chính phủ, không tham nhũng, không mù chữ, không thất nghiệp, nâng cao sức khỏe, xây dựng 1 xã hội dân chủ, tôi đặc biệt ghét chế độ tư bản!

Như tớ thì đập tiền cho cơ sở hạ tầng vs quy hoạch dài lâu thêm thắt chặt tín dụng bên bất động sản. Dí cho nó sản bất động luôn. Hiện mình đang sống ở với Hà Nội chi phí sinh hoạt cao nhất nhưng cơ sở hạ tầng vs quy hoạch cực kém. Cùng giá đất vs phòng cao ngất ngưỡng. Nghĩ đến cảnh tháng để ra đc vài triệu thì không biết bao giờ mới mua nổi căn nhà chung cư.

Không thay đổi nhiều, hay nói rằng phần lớn thứ tôi muốn chính là một xã hội chưa bao giờ hoàn thiện. Khi đã hoàn thiện rồi thì liệu có còn mục đích hay không? Tôi muốn mọi người luôn đi tìm kiếm cho những vấn đề xung quanh và nó phải dựa trên thực tế chứ không phải niềm tin. Tôi không muốn mọi thứ tốt mãi tốt mãi, mà phải có sự đi xuống để biết rằng mình có mục đích để đi lên, tôi không muốn 1 xã hội tốt mà không hề có cái xấu, điều đó khiến đều con người giống nhau hoặc khác nhau trong cùng 1 thời điểm, khi điều tốt trở thành một việc hiển nhiên, thì mng sẽ không còn định nghĩa được nó nữa, bởi khi đó cái xấu cũng bị tiêu diệt, mọi định nghĩa đều biến mất! Cuộc sống cần phải có những thay đổi theo hai chiều hướng để có sự cân bằng, để có mục đích của cuộc sống. Đó là quy luật, chúng ta không nên thay đổi bất cứ điều gì gây mất cân bằng sự thay đổi đó. Tiếp tục sống và chết! 

Nếu có thể thay đổi mọi thứ, nếu mọi thứ trong tầm kiểm soát thì trong xã hội lý tưởng của tôi sẽ có:

  • Tỷ lệ biết chữ 100%. Giáo dục cho mọi người được toàn vẹn và đầy đủ.
  • Cạnh tranh lành mạnh sẽ tập trung vào lợi ích và phúc lợi của toàn xã hội chứ không chỉ một hoặc một số người cụ thể. Không có độc quyền.
  • Giarm tỉ lệ nghèo đói xuống mức thấp nhất có thể. Hướng 1 xã hội giúp đỡ lẫn nhau.
  • Không có vấn đề và đấu tranh nào về phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào mà chúng ta hiện đang phải đối mặt trên thế giới này.
  • Một chính phủ điều hành hiệu quả, chỉ hoạt động và chỉ vì sự cải thiện của toàn xã hội chứ không vì lợi ích của những người cụ thể ở cấp cao nhất.
  • Mọi người đều nỗ lực để cứu môi trường.
  • Có chương trình dành cho người già để họ có cuộc sống thoải mái.

Một lý tưởng xã hội mà tôi muốn hướng tới mọi người "less me and more we"