Chân ái là gì?

  1. Giáo dục

Cảm giác khi gặp được chân ái là gì

Từ khóa: 

giáo dục

Chân ái là khi hai người yêu nhau thật lòng, cùng chung chí hướng, cùng nhau mà thay đổi để hai người thật hạnh phúc nhất, chứ không phải một người mãi thay đổi theo người kia.

Trả lời

Chân ái là khi hai người yêu nhau thật lòng, cùng chung chí hướng, cùng nhau mà thay đổi để hai người thật hạnh phúc nhất, chứ không phải một người mãi thay đổi theo người kia.

chân ái là nhất kiến chung tình, nhìn phát yêu luôn :D

hmm chắc là gặp được người bạn có thể hoàn toàn thả lỏng bản than khi ở với họ. Không cảnh giác, không màu mè, không làm nọ làm chai để muốn được cưng chiều, đơn giản thôi vì lúc nào bạn cũng cảm nhận được tình yêu ấy.

Là 2 người cùng nhìn về 1 hướng, chứ không phải lườm nhau.