Cuối đường chân trời là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

đường chân trời

,

hỏi xoáy đáp hay

Cuối đường chân trời là chữ i
Trả lời
Cuối đường chân trời là chữ i

Bạn đi tới chỗ nào tới biển

Thấy1 đường thẳng phân cách biển và trời

tuy vao moi nguoi nhung rieng minh la gia dinh

tùy vào mỗi người nhưng riêng với mình cuối chân trời chính là gia đình

Bạn hãy đưa tôi đến đường chân trời, tôi sẽ nói cho bạn cuối đường chân trời là gì.