Bị bóng đè là cảm giác như thế nào?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm linh

Từ khóa: 

bóng đè

,

phong cách sống

,

tâm linh

như ngập trong biển rộng, mắt mũi phổi tràn ngập nước, đè ép đến mức thở không nổi. Cố vùng vẫy chỉ khiến bản thân ngày càng chìm sâu xuống. Xung quanh toàn là nước, muốn động lại động không được, chỉ biết trong lòng gào to cầu cứu, nhưng mở miệng ra nước lập tức trần ngập cuống học, mở mắt không nổi, mở miệng không được, cả thân thể bị nước đè ép. Chỉ có thể chịu đựng đến khi tỉnh lại.

Trả lời

như ngập trong biển rộng, mắt mũi phổi tràn ngập nước, đè ép đến mức thở không nổi. Cố vùng vẫy chỉ khiến bản thân ngày càng chìm sâu xuống. Xung quanh toàn là nước, muốn động lại động không được, chỉ biết trong lòng gào to cầu cứu, nhưng mở miệng ra nước lập tức trần ngập cuống học, mở mắt không nổi, mở miệng không được, cả thân thể bị nước đè ép. Chỉ có thể chịu đựng đến khi tỉnh lại.