Càng cố gắng càng không thành công có ai giống như mình không vậy?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Không có ai là không thành công cả. Khi bạn ra đời bạn đã thành công rồi mà. 😁 
Trả lời
Không có ai là không thành công cả. Khi bạn ra đời bạn đã thành công rồi mà. 😁 
Xem lại phương thức - có phải đúng không - nếu sai từ đầu - thì mau khắc phục - mỗi ngày một chút - nhất định thành công - chúc bạn Kiên (trì) lòng - ngày vui sẽ đến.
Chưa tới lúc hoặc chưa đúng cách.

bạn có thể nói cụ thể hơn trường hợp của bạn để mn hiểu hơn được không :/